Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
38

I C 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Sąd Rejonowy w JaworzeI Wydział Cywilny ul. (...) (...)-(...) J. tel. (...) fax (...) J. , dnia 10 maja 2016 r.       DB Sygnatura akt I C 7/15 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)                   Sygnatura akt I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 18 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Dorota Bargiel-Małachowska Protokolant:stażysta Kinga Gaj po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w Jaworze spr
Czytaj więcej»

I C 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Sygnatura akt I C 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Termena-Maciejewska Protokolant:sekr. sądowy Klaudia Piotrowska-Król po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Jaworze sprawy z powództwa B. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. - o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki B. M. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 2.417,00 złoty
Czytaj więcej»

I C 93/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 93/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Joanna Termena-Maciejewska Protokolant:sekr. sądowy Klaudia Piotrowska-Król po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Jaworze sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko Z. S. - roszczenia z umów bankowych innych oddala powództwo. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 90/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Joanna Termena-Maciejewska Protokolant:Aneta Juskowiak po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. w Jaworze sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) Zarząd Melioracji i (...) we W. Oddział w L. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Zarządu Melioracji i (...) we W. Oddział w L. na rzecz powoda P. S. kwotę 38.590,00 złoty
Czytaj więcej»

I C 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Dorota Bargiel-Małachowska Protokolant:stażysta Kinga Gaj po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Jaworze sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko T. R. , E. R. o roszczenia z umów bankowych innych I zasądza solidarnie od pozwanych T. R. i E. R. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą we W.
Czytaj więcej»

I C 253/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 253/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Dorota Bargiel-Małachowska Protokolant:stażysta Kinga Gaj po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Jaworze sprawy z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. przeciwko K. K. o roszczenia z umów bankowych innych I zasądza od pozwanego K. K. na rz
Czytaj więcej»

I C 464/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2020-06-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 464/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ J. , dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Justyna Bronkowska-Bulanda Protokolant:Aneta Juskowiak po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Jaworze sprawy z powództwa M. H. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. H. kwotę 4.978,69 zł (cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) wr
Czytaj więcej»

I Ns 80/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2023-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 80/15 POSTANOWIENIE - wstępne J. , dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Joanna Termena-Maciejewska Protokolant Aneta Juskowiak po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Jaworze na rozprawie sprawy z wniosku G. P. przy udziale M. A. (1) o zmianę określenia sposobu korzystania postanawia : uznać za usprawiedliwione co do zasady żądanie wnioskodawczyni G. L. dotyczące zmiany sposobu korzystania z części wspólnych zabu
Czytaj więcej»

I Ns 7/21

postanowienie

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2021-03-11

Data publikacji: 2021-08-26

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 7/21 POSTANOWIENIE J. , dnia 11 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Dorota Bargiel-Małachowska Protokolant st. sekr. A. K. po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 r. w Jaworze na rozprawie sprawy z wniosku R. W. przy udziale M. W. (1) , małoletniego A. W. (1) , A. W. (2) , T. W. - stwierdzenie nabycia spadku - inne I stwierdza, że spadek po M. W. (2) , synu J. i T. , zmarłym dnia 08.03.2020r. - 09.03.2020r. w S. , ostatnio
Czytaj więcej»

III Nsm 197/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Sygnatura akt III Nsm 197/15 POSTANOWIENIE J. , dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworze III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk Protokolant st. sekr. Elżbieta Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 r. w Jaworze na rozprawie sprawy z wniosku K. C. przy udziale U. C. , - o wykonanie kontaktów z małoletnią H. C. postanawia : I oddalić wniosek , II orzec , że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim ud
Czytaj więcej»